Who's here

Thursday, March 24, 2011

Write Chinese online

 Here is a site that helps you type Chinese even if you do not have the fonts.
http://www.chinese.typepad.com/

I am, you are, he is ...


szép       <-->    csúnya, ronda beautiful <--> ugly
magas    <-->    alacsony  tall <--> short
jó           <-->    rossz good <--> bad
nagy       <-->    kicsi big <--> small
új           <-->    régi new <--> old
tiszta      <-->    piszkos clean <--> clean
olcsó      <-->   drága cheap <--> expensive
világos   <-->   sötét light <--> dark


Én vagyok.   - I am                      Mi vagyunk.     - We are.
Te vagy.       - You are                 Ti vagytok.       - You are.
Ő (van).        - He/She/It is           Ők (vannak).    - They are. 

Ön - You, formal 
Önök - You, plural, formal


Én magas vagyok. -- I am tall.
Te magas vagy. -- You are tall.
Ő magas. -- He/She is tall.

Szép vagy. -- You are beautiful.
Ő beteg.-- He/She is sick.
A fiú alacsony.-- The boy is short.
A lány kedves. -- The girl is nice.
A szoba világos. -- The room is light.
Ön fiatal.-- You are young.
A szálloda olcsó? -- Is the hotel cheap?
A tej drága? -- Is milk expensive?  
Rossz vagyok? -- Am I bad?
Ő csúnya? -- Is he ugly?

Thanks, Angela!

The Accusative case

In the following English sentences the underlined words are the direct objects that are in an Accusative case in Hungarian:
I like tea.
We are watching television.
I bought a shirt and a skirt yesterday.
I hate misunderstandings.


The sign for accusative case is -t.

Let us see some examples:
tea - teát    (tea)
apa - apát   (father)
telefon - telefont  (telephone)
televízió - televíziót  (television)
ablak - ablakot  (window)
terem - terme(room)


Let us see the rules: 
1. if the word ends with an "a" or "e",  you want to lenghten the last vowel: a --> á , e --> é 
tea - teát
apa - apát
teve - tevét  (camel)
mese - mesét  (story)
kefe - kefét  (brush)
táska - táskát  (bag)

2. if the word ends with any other consonant then simply add -t: 
cipő - cipőt  (shoes)
idő - időt  (time, weather)
hajó - hajót  (ship)
zokni - zoknit  (socks)

3. if the word ends with a single r, l, j, ly, m, n, ny, s, sz, z or zs, simply add -t:
sör - sört   (beer)
kör - kört (circle)
szekrény - szekrényt  (cupboard)
villamos - villamost (tram)
busz - buszt (bus)

4. if the word ends with other consonants or a double consonant then add a linking vowel before -t. If the word contains back vowels, add -o- or -a- (mostly -o-). If it contains front vowels, add -e-:
számítógép - számítógépet   (computer)
kenyér - kenyeret  (bread)
kabát - kabátot (coat)
kalap - kalapot (hat)
toll - tollat  (pen)
füzet - füzetet  (notebook)

If the word contains front rounded vowels, add an -ö- before the -t ending:
gyümölcs - gyümölcsöt (fruit)
szemöldök - szemöldököt  (eyebrow)

Some exceptions:
tej - tejet (milk, adding linking vowel after "j")

terem - termet (room, moving vowels that can be only "o" or "e")
eper - epret  (strawberry)
iker - ikrek  (twins)
kéz - kezet (hand, shortening of the vowel)
tér - teret (space, square)
Az apa újság. . . olvas. -->  Az apa újságot olvas.

A tanár egy diák. . . keres.
Vera gyümölcs. . . vásárol.
A fiúk film. . . néznek.
Egy lány levél. . . ír.
A gyerek táska. . . visz.
A postás egy csomag. . . hoz.
A szobában rádió. . . hallgattok.