Who's here

Saturday, October 30, 2010

Basic Chinese (+ audio file)

你好 nihao- Hello!
再见 zaijian - Good bye!
谢谢 xiexie- Thank you!
对不起 duibuqi - I am sorry!

You'll find the audio here.

Thursday, October 28, 2010

Beginner Hungarian - Teaház (Teahouse - A Hungarian Haiku)

The text of this haiku is to be found on the webpage of the Author. You'll find the audio here.

In Hungarian there are quite a few international words: tea is one of them. Not difficult to guess its meaning.
Ház is related to the German „Haus”, and the English „house” respectively.
Előtt means “in front of”.
Hagyom is the first person singular form for the verb hagy (he lets). What is it I let/leave? Esernyőmet! (esernyő – umbrella ----) esernyőm – my umbrella ----)
esernyőmet – my umbrella (accusative case – the noun is a direct object)
s is a variant for és, both meaning „and”
gond is identical to the Romanian „gînd” (thought)
gondjaim – my thoughts
gondjaimat – (a)t is the accusative case marker. Here the action verb entailing the use of nouns in the accusative case is hagyom (I leave) and it affects both esernyőm and gondjaim (plural genitive case: my thoughts)
The English translation of the haiku is as follows:
I leave my brolly in front of the teahouse, and my thoughts, too.

Numărul de caractere chinezesti

Numele dicţionarului__________Anul publicaţiei __ Numărul de caractere
仓颉篇 Cāngjié piān__________221 î.e.n.________3300
说文解字Shuō wén jiě zì______ 121 e.n.__________9535
字林Zì lín________________   400 e.n.__________12824
玉篇 Yù piān______________ 43 e.n.___________16917
广韵Guāng yùn____________ 1008 e.n._________26194
类篇Lèi piān______________ 1066 e.n._________31319
集韵Jí yùn________________ 1039 e.n._________53525
康熙字典Kāng Xī Zìdiǎn_____ 1716 e.n._________47035/47043
中华大字典Zhōnghuā Zìdiǎn___1916 e.n._________48000
大汉和辞典Dà Hàn Hé Zìdiǎn__1959 e.n._________49965
中文大辞典Zhōngwén Zìdiǎn___1968 e.n._________49905
汉语大字典Hànyǔ Dà Zìdiǎn____1986 e.n._________56000

Propozitia conditional optativa chineza - The Conditional Clause in Chinese

Propoziţia condiţional optativă 条件句
Condiţiile specifice unei situaţii pot fi reale 真实条件 sau imaginare 非真实条件. O condiţie reală este o presupunere care se poate adeveri 所表的假设是可能发生或实现:

假如没有汽车,我们就不能按时赶到工地。Dacă nu avem maşină, nu putem ajunge pe şantier la timp.
如果明天能还回来,他就可以借用这辆自行车。Poate folosi bicicleta dacă promite să o înapoieze mâine.
假设那是真的,我们应该怎么办呢?Dacă este adevărat, ce ne facem?
只有付给他报酬,他才愿意演凑弹琴。Nu vreau să cânte la pian, decât dacă este plătită.
即使下雨我们也要去。Chiar dacă plouă, noi tot mergem.
如果你向他请求,他会帮助你。Dacă îl rogi, te va ajuta.
我的表要是不丢该多好。

倘或,倘若,倘使 sunt sinonime şi au o folosinţă eminamente livrescă.

倘或有了成绩更应谦虚谨慎。
倘若我去,就要迟到。
你倘若有困难,我定设法相助。
倘使错过这个机会,你会后悔的。
În cazul unei propoziţii condiţional optative care descrie o acţiune petrecută în prezent condiţia poate fi imaginară, contrară realităţii prezente 与现在事实相反

假如我去接受他们的盛情,那么10月12号我必须开始新工作。
她即使有钱也不会买它。
如果他们早来一步该多好啊!
如果我是总统我就宣布10月12号为国家休假日。
但愿我重新变得年轻。
还有其他一些文章,如时间允许,我们还可以提请注意。Dacă timpul ar permite, ar fi şi alte articole asupra cărora am atrage atenţia.
假如你在那里住上一段时间,你就会改变对那地方的看法了。
如果下雨,我们就待在家里看书。
如没有你,我会怎么办呢?Ce m-aş face dacă nu ai fi tu?
这样做会比较容易。Ar fi mai uşor dacă am proceda astfel.
同样的事,如发生在战时,就会酿成大祸。Un astfel de lucru, dacă s-ar fi petrecut pe vreme de război, ar fi provocat un mare dezastru.
假如他看见我,就会认识我。Dacă m-ar vedea, m-ar recunoaşte.
你只要愿意保持清洁,可能就会好一些。Ar ajuta puţin dacă ai vrea să păstrezi puţin curăţenia.
你如十点动身,你就会及时到达。
我即使想生他的气,也做不到。
我如不是警告了你,你就可能丧命了。
她如若聪明,就应该来见我。Dacă are avea minte, ar veni să mă vadă.
如果此药会使你感到不适,那我也不用它了。Dacă acest medicament nu îţi prieşte, atunci nici eu nu vreau.
假如我有时间,我会来的。Dacă aş avea timp, aş veni.
假如你处在我的地位,你也会这样干的。Dacă ai fi în locul meu, ai face la fel.

Acţiunea unei propoziţii condiţional optative poate să se petreacă în viitor.

即使会丧命我也要试一下。Chiar dacă este să îmi risc viaţa, eu tot vreau să încerc.
你如感兴趣,我将高兴寄给你一册我的书。Dacă te interesează, îţi voi trimite cu plăcere cartea mea.
假如他来了,我们对他说什么呢?Dacă vine, ce îi spunem.
假若明年我有钱,我就去日本。Dacă am bani la anul, mă duc în Japonia.
他如离去,我就会感到悲伤。Dacă pleci, voi fi foarte trist.
假如有必要,我会去的。Dacă este nevoie, voi merge.
假如他们进攻我们,我们就把他们彻底消灭干净。Dacă ne atacă, îi vom elimina complet.
如果火车晚点了,你将怎么办?Dacă întârzie trenul, ce vei face?
我们这个计划如果失败,我们就倒霉了。Dacă eşuează planul acestă, am încurcat-o!
假如你见着玛丽娅,告诉她我要见她。
你如听从道理就好了。Dacă ar asculta vocea raţiunii, ar fi foarte bine.
如果他在这儿就好了。Dacă ar fi aici, ar fi foarte bine.
他起码应有些艺术性才好。Măcar dacă ar avea ceva valoare artistică.
我真想用我的拳头从地里打出油来啊!Dacă aş putea izbi cu pumnul în pământ să ţâşnească petrol.
除非我好了,否则我不会上学。Dacă nu m-aş simţi bine, n-aş fi la şcoală.

Acţiunea unei propoziţii condiţional optative poate să aibă referire la trecut.

如果他一直在外面,打电话找不着他是很正常的。
我不结婚就好了。Ce bine ar fi fost dacă nu m-aş fi căsătorit.
如果他晚餐会迟到,就会从办公室打电话给她。
如果没有你的帮助,我们的实验是不会成功的。
如是单独一人,他是会感到害怕的。Dacă ar fi fost singur, cu siguranţă i-ar fi fost frică.
假如我不忙,我就会来了。
假如昨天我对他说了,现在我就知道应该怎么办了。
假如他处在你的地位,他可能也会这样干的。Dacă ar fi fost în locul meu, ar fi făcut la fel.
你可以想象,如果他道出了真情,她的遭遇会如何。
这种失眠如果任其发展,她就会垮掉的。
假如给你一个到中国学习的机会,你会接受吗?Dacă ai primi o ofertă de studii în China, ai accepta-o?

Uneori acţiunea exprimă un adevăr universal.

你如把油倒在水里,油就浮起来。
假如你把玻璃杯掉在地上,它会打碎的。

Condiţia ar putea să se refere la trecut, pe cînd propoziţia principală se referă la prezent sau viitor.

这艘船如果中午启航,下午二时至二时半之间将穿过运河。
假如我们迁上早班火车,到午饭时间我们就会到达那里了。
假如我们迁不上这班火车,我们就得在车站等一小时。
如果我忘了,请提醒我的诺言。În cazul în care aş uita, aminteşte-mi de promisiune făcută.
如果你接受了我的意见,你现在就会好得多。Te-ai simţi mult mai bine dacă mi-ai fi urmat sfatul.
假如父亲没有叫我来,我现在就不会在这里。Dacă nu m-ar fi chemat tata, nu aş fi acum aici.
假如他已知道此事,那一定会是偶然的。Dacă ştia acest lucru, cu siguranţă era din întâmplare.
假如我不忙,我就会去了。Dacă nu aş fi fost ocupat, m-aş fi dus.
假如我是你,我会去的。Dacă aş fi în locul tău, m-as duce.

Deseori, tonul optativ al propoziţie este implicit precum şi în următoarele exemple. Idea că este necesară împlinirea unei condiţii este exprimată prin folosirea juxtapusă a unei formei afirmative şi negative: 在不在,是否.

我们很快就会知道这是否是真实的。Vom şti foarte curând dacă este adevărat.
我们想知道晚餐费用是否被包括在房间费中。Vrem să ştim dacă cina este inclusă în preţul camerei.
她问那是否够了。Întrebă dacă este de ajuns.
问一问他在不在家。Întreabă dacă este acasă.

Expresiile care au în compoziţia lor caracterele 的话 s-ar putea traduce aproximativ în felul următor: „În cazul în care ... , atunci ... .”

我不懂的话时,总是去问他。(Dacă/) Atunci cînd nu înţeleg, merg să o întreb.
我们现在就走的话,我们就会及时到达。În cazul în care am porni acum, am putea ajunge la timp.
如果天气好的话我们可以去颐和园玩儿。Dacă vremea este frumoasă, mergem la Palatul de vară.
假如我是你的话,我就不会要那钱。

Propoziţia concesivă exprimă o concesie (退一步话) şi este introdusă de conjuncţii precum 即便,即或,即令,即使. Propoziţia concesivă indică faptul că rezultatul unei acţiuni nu este afectat (结果不受前面情况的影响)
你即便不说,我也会知道。Deşi nu spui, eu ştiu despre ce este vorba.
即便再增加五个人,人手还是不够。Deşi au mai adus cinci oameni, mîna de lucru tot nu este îndestulătoare.
即便坐船便宜得多,我也要坐飞机或火车,因为我晕船。Deşi călătoria cu vaporul este mai ieftină, iau fie avionul sau trenul deoarece am rău de mare.
山里空气好,即便不爬到山顶,在半山腰坐坐也好。Aerul la munte este foarte bun, cu toate astea nu urcaţi pînă în vîrf, este bine şi dacă vă odihniţi la mijlocul distanţei.
你即便不去参加婚礼,打个电话表示祝贺也是应该的。Deşi nu vrei să participi la cununie, se cuvine măcar să dai un telefon să îi feliciţi.
即或,即令 aceste două conjuncţii nu au o frecvenţă mare în vorbirea curentă.
她非常固执,即或老师来,恐怕也说不服她。Este foarte încăpăţînată, încît chiar dacă vine profesorul
即或你的能力再强,一个人也完成不了这个任务。Deşi ai o forţă mare, o singură persoană nu poate îndeplini acestă sarcină.
即或再便宜的东西,要是不需要,我也不会买。Chiar dacă sînt ieftine, dacă nu sunt necesare, nici eu nu vreau să le cumpăr.
即令他身体好,也是七十岁的人了,跟十年前不同了。
个人不努力,即令学习条件再好,也不能取得好成绩。Dacă nu este sîrguincios, în ciuda condiţiilor bune de învăţat, nu poate obţine rezultate bune.
即令我知道他的地址,也不会给他写信的。Deşi îi cunosc adresa, nu îi scriu.

Propozitia interogativa in chineza - The question in Chinese

Propoziţia interogativă (疑问句)

Propoziţiile interogative sînt de 5 feluri:

1. propoziţii interogative terminate în particula 吗, 吧 sau 呢.
你头还疼吗?
你昨天看电影了吧?
这本书是他的,你的呢?
Propoziţiile interogative terminate în particula 吗 se împart la rîndul lor în următoarele categorii:
1.a. propoziţii cu predicat substantival + particula 吗
他今年三十岁吗?
1.b. propoziţii cu predicat adjectical + particula 吗
罗马尼亚的冬天冷吗?
1.c. propoziţii cu predicat verbal + particula 吗
你的家在北京吗?
1.d propoziţii subiect-predicat + particula 吗. În cazul acestui tip de propoziţii răspunsul aşteptat este „da” sau „nu”
你的父母好吗?
Propoziţiile interogative terminate în particula 吧 exprimă o presupunere, o estimare pentru care vorbitorul aşteaptă o confirmare de la interlocutor:
那位先生是你叔叔吧?
Diferitele substantive, pronume, locuţiuni verbale sau construcţii subiect-predicat + particula 呢
你的本子呢?
我想去颐和园,你呢?
来不及呢?
要是他不同意呢?
2. propoziţii interogative formate cu ajutorul unui pronume interogativ: 谁, 什么, 哪儿, 哪里, 哪, 怎么样, 多少, 几, 为什么
哪位?
这是什么东西?
你想去哪儿?
现在几点?
你们有多少外教?
你认为京剧怎么样?
这个事情你是怎么办的?
3. propoziţiile interogative formate prin juxtapunerea formei afirmative şi negative a predicatului
你是不是罗马尼亚人?
这篇散文好不好?
4. propoziţii interogative de tip 是 ... 还是
你是喜欢小说还是喜欢散文?
你现在是到火车站去还是回宿舍去?
5. propoziţii interogative care conţin expresia 是不是
是不是我们明天要去吃夜餐?
那个电影很有意思,是不是?

Intrebuintarea lui 过 in chineza - The use of 过 in Chinese

过 are mai multe întrebuinţări în chineză.
În primul rând, trebuie luat în considerare sensul lexical al lui过, asta în situaţia în care nu este folosit ca auxiliar. Astfel 过 indică faptul că o acţiune s-a terminat (表示完毕). Cu alte cuvinte, 过 este un indicator al timpului trecut.
Ex.:
我吃过午饭就去。
桃花已经开过了。
你去过布加勒斯特吗?
De asemenea, 过 este folosit pentru a arăta faptul că o acţiune a avut loc la un moment neprecizat din trecut (表示行为曾经发生,但并未继续到现在).
你去过瑞士吗?
解放战争时他打过仗负过伤。
我读过这本书。
他以前当过兵。
他从来没生过病。
天气从来没有那么冷过。
Diferitele sensuri lexicale ale lui过 sînt următoarele:
‚a petrece timpul’
春节过得怎么样?
我妈妈跟我们过。
‚a depăşi’
日产过万吨。
水深过膝。
Ca şi complement folosit în urma predicatului, 过 are sensul de ‚peste’, ,trecut’, ,dincolo’, ,după’, ‚mai bine’.
跳过篱笆墙。
闪电划过天空。
会已经开过了。
钱已经付过了。
翻过这一页。
过了冬天再去吧!
过三天才知道结果。
我过两三天再来吧!
过 are şi sensul de ‚prea’, ‚foarte’:
雨水过多了。
她起得过早。

Expresia 过来 are pe de o parte sensul de ‚a veni încoace’:
请过来!
Pornind de la sensul de mai sus, expresia 过来 se foloseşte după verbe pentru a indica deplasarea către vorbitor:
一个老头正在朝我走过来。
Expresia 过来 se foloseşte pentru a arăta revenirea la o stare iniţială:
她从昏迷中醒过来了。
Cînd este folosită un verb şi precedată de 不 sau 得, expresia 过来 are sensul de ‚a avea timp suficient’, ‚a putea să’, ‚cantitate’:
图书馆里好书太多,简直看不过来。
你一个人忙得过来吗?

Expresia 过去 poate fi folosită ca şi adjectiv, având sensul de ‚trecut’, ‚precedent’, ‚de odinioară’, sau ca substantiv ‚fapte trecute’, ‚lucruri de odinioară’:
请不要再提过去了。
过去的事让它过去把。
这个地方过去很穷。
她比过去活泼多了。
Sensul lexical propriu-zis al expresiei 过去 este de ‚a trece pe lângă’, ‚a traversa’ (能通行):
她刚从这儿过去。
前面正在修路, 过不去。
我过去看看。
这儿太挤,我过不去。
过去 este folosit după unele verbe pentru a indica depărtarea de vorbitor:
把球给他扔过去。
她向海滩跑过去。
她转过身去望着大海。
Alături de verbul 昏, 过去 indică pierderea cunoştiinţei.
她昏过去了。

Substantivul in limba chineza - The Noun in Chinese

Substantivul (名词)

Definiţie (定义):
Substantivul este parte de vorbire care denumeşte obiectele (fiinţe, plante, lucruri, însuşiri, acţiuni, noţiuni, abstracţii etc.)

Substantivul în limba chineză are următoarele trăsături gramaticale (语法特点):
1. De obicei substantivul poate fi precedat de un compus numeral-partitiv.
e.g.: 一本书 三副眼镜
2. Unele substantive monosilabice pot fi dublate, având astfel sensul de „fiecare”.
e.g.: 家家 年年 月月 天天 人人
3. Pentru a exprima pluralul substantivelor care denumesc fiinţe se adaugă sufixul „们”după substantiv.
e.g.: 学生们 老师们 朋友们 女士们 先生们
Dacă substantivul este însoţit de un partitiv sau un cuvânt ori expresie ce indică o cantitate sau un număr, sufixul 们 nu se foloseşte:
很多人来了。 很多人们来了。
这里有五十个演员。 这里有五十多个演员们。
Idea de plural poate fi sugerată şi cu ajutorul unor cuvinte sau expresii precum 都,所有的:
学生都来了。 都 indică faptul că 学生este un substantiv plural.
所有的书都放在书架上了。 所有的 indică faptul că 书 este un substantiv plural.
4. Unele substantive sînt compuse dintr-un substantiv/ verb şi sufixele: 子, 儿, 头, 者, 员, 家, 民, 人, 士, 师, 学, 性, 度, 法 etc. Acest tip de substantive este cel mai des întîlnit.
Ele exprimă fiinţe sau oameni, e.g.:
车子 桌子 帽子 鼻子 尺子 盒子
指头 木头 势头 石头 馒头 砖头
碗儿 花儿 包儿 盘儿 袋儿 画儿
学者 记者 消费者 工商业者
会员 学员 伤员 打字员 船员
专家 医学家 艺术家 歌唱家 科学家 船家
农民 渔民 牧民 船民
工人 商人 猎人 男人 女人
女士 绅士 护士 博士 战士 医士
教师 药剂师 工程师 琴师 医师
sau idei abstracte, e.g.:
硬度 速度 深度 温度 尺度
想法 用法 做法 说法 看法
科学性 规律性 人民性 艺术性 物理学 历史学
文学 生物学 医学 逻辑学
年头 念头 想头 听头 看头 吃头 尺头 劲头
5. Două cuvinte cu sens contrar pot forma un substantiv:
大+小 (mare+mic) = 大小mărime
肥瘦 长短 深浅 好坏 左右
6. Un substantiv şi un partitiv pot forma un substantiv compus:
人员 军队 马匹 布匹 兵员 人口 船只
personal trupă atelaj mărfuri soldaţi populaţie pînză
7. Substantivul nu poate fi determinat de un adverb.
Funcţiile gramaticale (语法功能) ale substantivului în propoziţie:
Subiect (主语):
e.g. 哥哥是学生。
花开了。
李华到北京来了。
Predicat (谓语):
e.g. 今天星期一。
Trebuie ştiut că numărul substantivelor ce pot fi folosite în funcţia de predicat este limitat. Acest tip de predicat, tipic limbajului vorbit, nu are formă negativă, el indicînd în majoritatea cazurilor locul naşterii, timpul, forma, stilul etc.:
我北京人。
今天国庆节。
明天我生日。
今天阴天。
这个饭馆四川风味。
Complement (宾语):
e.g. 我吃饭。
大家都看过这个电影。
我很愿意李华来。
人们沿着小河往前走。
Atribut (定语):
e.g. 我喜欢中国功夫。
Substantivul este deseori folosit împreună cu particula structurală 的. În astfel de situaţii, substantivul indică
a. posesia:
e.g. 公园的花儿 中国的学生 学校的运动场
b. caracterul, natura sau structura unui obiect sau idei:
e.g. 关键性的措施 社会主义的中国
Există multe cazuri în care un substantiv este determinat de un alt substantiv, iar acest substantiv nu este însoţit de particula 的. Asta se întîmplă pentru că în nu este nevoie în aceste situaţii de această particulă 的.
a. substantivul determinant indică materialul din care este confecţionat un obiect:
e.g. 玻璃茶杯 石头凳子 塑料模型 布鞋
b. substantivul determinant indică destinaţia unui obiect:
e.g. 稻田 飞机场 水果店
c. substantivul determinant califică un obiect sau o idee, el fiind poziţionat înaintea substabtivului pe care îl determină:
e.g. 国际问题 哲学杂志 家庭用具
În unele cazuri, adăugarea particulei 的 indică apartenenţa:
e.g. 这是热带植物。
Folosirea substantivului determinant indică natura substantivului determinat:
e.g. 热带的植物很多。

Notă privind exprimare genului în limba chineză:
În limba chineză genul (性别) se exprimă în următoarele două feluri.
a. punînd „男”, „女” înaintea substantivelor care denotă fiinţe umane. E.g.: 男人,女学生.
b. Pentru a arăta genul animalelor, înaintea substantivelor se folosesc cuvintele „公”, „母”, „雌”, „雄”.
E.g. 公鸡/ 母鸡
公牛/ 母牛
雌花/ 雄花
Genul feminin se exprimă prin adăugarea substantivului 女 înaintea substantivelor cu sens neutru.
女工 女职员 女演员 女英雄 女流
Prefixul „草” se adaugă în unele cazuri pentru a indica genul feminin:
草马 草鸡
Numărul plural (复数) este exprimat de sufixul 们. Dacă substantivul este precedat de un numeral sau un adverb ce face referire la număr, în astfel de cazuri sufixul 们 este omis.
学生们 老师们
三个学生 很多老师
Alte caracteristici ale substantivului:
a. între substantiv şi numeral sau pronumeşe demonstrativ mereu se interpune un partitiv:
一把椅子 两张纸 这所房子 那个人 三里路
b. în propoziţie substantivul nu este niciodată urmat de particula 了:
报纸了 书店了
c. substantivul nu poate fi precedat de un adverb, astfel nu putem spune “也书买了”,“都学生来了”Altfel stau lucrurile în cazul unui substantiv care face parte dintr-o locuţiune predicativă:
她一坐飞机就头晕。
d. substantivul nu poate fi negat cu adverbul 不:
e. în genere, substantivul nu poate fi dublat, majoritatea substantivelor care se pretează la acest procedeu indică o relaţie în cadrul familiei:
妈妈,爸爸,哥哥,弟弟,姐姐,妹妹
Substantivele temporale, de poziţie şi de loc:
Pe lîngă funcţiile substantivului amintite mai sus, unele substantive temporale precum 今天,明年,上午,以前,现在pot fi poziţionate înainte unui verb, îndeplinind funcţia de complement circumstanţial de timp:
我以前来找过他。
王芳明年来中国。
Iată cîteva din substantivele de poziţie simple: 上,下,里,外,前,后,左,右,东,西,北,中etc.
Următoarele sînt substantive de poziţie compuse: 上边,下边,里边,外边,前边,后边,右边,东边,南边,西边,北边,中间 etc. În locuţiunile amintit 边 poate fi înlocuit cu 面 sau 头 fără ca sensul să sufere vreo modificare: 上面,上头,下边,下头,前面,前头,里面,里头 etc.
În genere, un substantiv de poziţie simplu este folosit împreună cu un alt substantiv: 窗前,屋后,城东,左手. În astfel de situaţii, substantivul are funcţia de substantiv circumstanţial:
我上边说的是我个人的意见。
西面我们有种了许多枣树。
De reţinut faptul că 里边nu se foloseşte după o denumire geografică:
他们在中国学习。 他们在中国里边学习。
上海有很多大工厂。 上海里边有很多大工厂。
Folosirea locuţiunii 里边 este facultativă dacă 在 este urmat de un substantiv care denumeşte o clădire, o instituşie sau o organizaţie:
他们在工厂(里边)工作。
我在电影院(里边)遇见了他。
Unele denumiri geografice pot fi folosite ca şi complemente circumstanţiale de loc:
咱们上海见。
Substantivele de poziţie şi de loc se folosesc doar după prepoziţiile 在,从,到:
王芳站在后边。
你从日本来吗?
他到宿舍去。
Un substantiv obişnuit nu poate fi niciodată folosit singur pentru a indica poziţia. Este mereu necesară şi folosirea unui substantiv de poziţie sau a unor locuţiuni precum 这儿,那儿 după unele substantive precedate de prepoziţiile 在,从,到:
王芳站在黑板前边。
你从你朋友哪儿来吗?
请他到老师这儿来一下。

Tripleti :-) - Chinese Triplets

dá龘bìng靐xiān鱻biāo驫yuán厵cū麤

Wednesday, October 27, 2010

DE VINZARE: Muzică traditionala chinezeasca - ELADO Tradicionalis kinai zene

Îmi ofer spre vînzare colecţia de muzică instrumentală tradiţională chinezească plus cîteva casete cu imnuri budiste, o casetă cu operă budistă.
Pentru a înţelege instrumentele respective am oferit cîteva adrese de internet unde
suona 2 casete
pipa 1 casetă
guzheng 3 casete
dizi 2 casete
erhu 1 casetă
grup instrumental 4 casete

Mircea

Wednesday, October 20, 2010

Intermediate Romanian - O capitala europeana

O capitală europeană

La sfîrşitul săptămînii trecute am fost la Viena pentru prima dată în viaţa mea. Am pornit dis-de-dimineaţă cu autocarul. Vremea nu a fost prea frumoasă, mai degrabă posomorîtă. După-masă tîrziu a şi picurat puţin. Am fost plin de aşteptări legate de aceasta excursie. Ce m-a surprins în capitala austriacă au fost cohortele de turişti de toate naţionalităţile. Am fost surprins de aerul deloc occidental al austriecilor, altfel un popor foarte simpatic la prima vedere Poate că sînt puţin subiectiv, dat fiind că sînt un mare admirator al lui Arnold Schwarzenegger. Apoi să nu mai vorbesc de multitudinea de biciclete. Oraşul forfoteşte de viaţă chiar şi sîmbăta. Poate că Viena mi s-a părut puţin cam prea aglomerată cu o reţea de străzi cam haotică. Ei, cred că va trebui să mai merg pe acolo înainte să mă pot pronunţa definitv. În cîteva cuvinte, pot să spun că această ieşire pînă în capitala vecină a fost o experienţă interesantă.


You'll find the audio here.


Cuvinte noi Vocabulary

capitală europeanăEuropean capital
sfîrşitul săptămînii - weekend
trecut (masculine), trecută (feminine) – last, past
pentru prima dată în viaţa meafor the first time in my life
am pornitwe set off
dis-de-dimineaţăearly in the morning
autocarcoach
vreme weather
mai degrabărather
posomorît(ă)gloomy
tîrziulate
a picuratto drip
plin de aşteptărifull of expectations
excursie - trip
m-a surprinstook me by surprise
cohortă (singular), cohorte (plural) – huge crowds
am fost surprinsI was surprised
aer – (here) mien, look
simpaticnice
la prima vedereat first sight
puţinslightly, a tad
subiectiv - subjective
dat fiind căgiven the fact that
să nu mai vorbesc de not to mention
multitudinemultitude
bicicletă bicycle
oraş the city
a forfotito bustle
aglomerat(ă)crowded
reţea de străzia network of streets
haoticchaotic
în cîteva cuvintein a nutshell
ieşireouting
ei - (interjection) Well ...
vecin(ă)neighbouring
experienţă interesantă an interesting experience

Thursday, October 14, 2010

Intermediate Romanian - La film (2)

Romanian – Intermediate Level
A: Tinule, nu ai chef să mergem (1.) astă-seară la cinema?
B: Ba da. Azi oricum am liber?
A: Ce ai vrea să vezi (2.), un film de acţiune sau o comedie romantică?
B: Ai un program la tine cu filmele care rulează zilele astea?
A: Da. Eu mă gîndeam că am putea să vedem filmul acela nou cu Kate Blanchet.
B: Perfect. Cum facem? Unde şi la ce oră să ne întîlnim?
A: Înainte de film am putea bea (3.) un suc la cofetărie.
B: Sună bine! Îţi convine dacă ne întîlnim la 5 în faţa librăriei „Mircea”?
A: În regulă! Pe diseară.
B: Salut!


You'll find the audio here.


Cuvinte noi
New Vocabulary

a avea chefto feel like
a merge to go
oricumanyways
Am liber I have a day off today.
ce ai vrea what would you like
la tine on you
rulează to run
zilele astea these days
a se gîndito think
acela that
Cum facem? How shall we do it?
a se întîlnito meet
a bea to drink
suc - juice
cofetăriepastry shop
Sună bine! – Sounds good!
a-i convenito suit
În regulă! it’s fine by me.
Pe diseară!See you tonight!

Grammar and Cultural Notes
(1.)
a avea chef + să VERBto feel like doing something
Nu am chef să învăţ.I don’t feel like studying.
Am chef să merg în oraş.I don’t feel like going downtown.
Nu am chef să mă întîlnesc cu el. I don’t feel like meeting him.
a avea chef + de + NOUN
Nu au chef de învăţat zilele astea.I don’t feel like studying these days.
(2.)
ai vrea să vezi – This is the conditional tense of the verb „a vrea”.
The conjugated forms are:
aş vrea (să văd) – I would like (to see)
ai vrea (să vezi) – you would like (to see)
ar vrea (să vadă) – he/she would like (to see)
am vrea (să vedem) – we would like (to see)
aţi vrea (să vedeţi) – you would like (to see) (also the polite form)
ar vrea (să vadă) – the would like (to see)
In this dialogue, „am putea să vedem” is an other example of the conditional tense.
Let us conjugate this verb, too:
aş putea (să văd) – I could (see)
ai putea (să vezi) – you could (see)
ar putea (să vadă) – he/she could (see)
am putea (să vedem) – we could (see)
aţi putea (să vedeţi) – you could (see)
ar putea (să vadă) – they could (see)
(3.)
Am putea bea un suc. – We could drink some juice.
After verbs in the conditional tense we may simply use short infinitives according to the following pattern:
am putea + bea (short infinitive) INSTEAD OF am putea + să bem (which is also possible)
aş putea beawe could drink
ai putea beayou could drink
ar putea beahe/she could drink
am putea beawe could drink
aţi putea bea you could drink
ar putea beathey could drink

Thursday, October 7, 2010

Intermediate Romanian - La film 精武风云·陈真La cinema
A: De unde vii?
B: Am fost la cinema! Am văzut un film de acţiune cu 甄子丹. Este actorul meu preferat.
A: Într-adevăr, 甄子丹este una din stelele momentului în cinematografia din Hong Kong. Singur ai fost să vizionezi filmul?
B: Şi Maria este aici. A fugit doar pînă la standul de ziare să cumpere ediţia de astăzi a Bihoreanului. Cică ar fi o recenzie a filmului pe care tocmai l-am văzut.
A: Care este titlul filmului?
B: 精武风云·陈真. Rolul principal feminin este jucat de 舒淇.
A: Ştiai că este originară din Taiwan, nu? Ei, şi cum a fost filmul?
B: Este un film care se încadrează în tradiţia filmelor istorice. În povestea filmului se îmbină şi o idilă între 舒淇 şi 甄子丹. Şi scenele de luptă sînt de-a dreptul spectaculoase.
A: M-ai făcut tare curios. Zilele astea o să merg şi eu să văd filmul.
B: Sînt convins că are să îţi placă.


You'll find the audio here.


Cuvinte noi - Vocabulary

De unde vii? Literally translates into „Where do you come from?”, but in this context the meaning is more like „Where have you been?
film de acţiuneaction movie
preferat - favourite
într-adevăr in good faith
a viziona to watch (a movie)
stand de ziarenewsstand
cică purportedly
recenziereview
titlul filmuluimovie title
rolpart (played by an actor)
principal main
originar dinhailing from
a se încadrato belong (to a genre)
tradiţie tradition
povestestory
idilălove story
de-a dreptul spectaculoasesimply spectacular
Sînt convins căI am sure that
Sînt convins că are să îţi placă. = Sînt convins că îţi va plăcea

Wednesday, October 6, 2010

Intermediate Romanian - An Interesting Book

O carte interesantă

A: Salut! Te văd adîncit în lectură! Ce carte citeşti?
B: Bună întrebare! Greu de descris! Este oricum o lectură foarte interesantă!
A: Văd că este vorba despre Shakespeare.
B: Da. John F Michell investighează autenticitatea personajului istoric despre care se presupune că ar fi autorul celor 36 de piese în mod tradiţional considerate ca fiind scrise de un anume Shakespeare.
A: Sună foarte incitant! Mai degrabă pare să fie vorba despre o incursiune de investigaţie în lumea istoriei literaturii engleze a epocii elizabetane.
B: Să ştii că nu îmi vine să las cartea din mina nici chiar atunci cînd simt că stomacul meu îşi cere drepturile.
A: După ce termini de citit cartea poţi să mi-o împrumuţi şi mie? Să ştii că m-ai făcut tare curios.
B: Ţi-aş da-o cu plăcere, dar nu pot. Trebuie să o restitui bibliotecii.
A: Nu-i nimic. Voi face un drum la bibliotecă, cine ştie, poate mai au o copie în plus. Dacă nu, voi aştepta să termini de citit volumul ăsta.
B: Faci cum crezi. În cîteva zile o să o termin de citit.
A: O să încerc să rezist cumva pînă atunci. Ard de nerăbdare să citesc şi eu cartea.
B: Sper să îţi placă.


FIND THE AUDIO here.

English Translation

An Interesting Book

A: Hey! I see you are absorbed by this book. What is it you are reading?
B: That’s a good question! It’s pretty diffficult to put it into words! Anyway, it makes a very interesting reading.
A: I see it’s about Shakespeare.
B: Well, yes. John F Michell looks into the authenticity of the historical character who purportedly authored 36 plays traditionally viewed as being penned by a certain Shakespeare.
A: It sounds quite intriguing! It seems to me that the book is more like an investigation in the literary history of the Elizabethan age.
B: Believe me, I find it hard to stop reading even when my stomach is demanding its rights.
A: After you finish reading the book, could I borrow it from you? You have made me really curious.
B: I wish I could, but I can’t. It is a library loan, so I must return it to the library.
A: Never mind, I’ll got to the library and see if they have an extra copy, if not, I’ll wait till you finish reading this copy of the book.
B: As you wish. I’ll finish reading it in a few days’ time.
A: I’ll try to somehow suffer in silence till then. I am so eager to read the book myself.
B: I hope you like it!