Who's here

Wednesday, October 20, 2010

Intermediate Romanian - O capitala europeana

O capitală europeană

La sfîrşitul săptămînii trecute am fost la Viena pentru prima dată în viaţa mea. Am pornit dis-de-dimineaţă cu autocarul. Vremea nu a fost prea frumoasă, mai degrabă posomorîtă. După-masă tîrziu a şi picurat puţin. Am fost plin de aşteptări legate de aceasta excursie. Ce m-a surprins în capitala austriacă au fost cohortele de turişti de toate naţionalităţile. Am fost surprins de aerul deloc occidental al austriecilor, altfel un popor foarte simpatic la prima vedere Poate că sînt puţin subiectiv, dat fiind că sînt un mare admirator al lui Arnold Schwarzenegger. Apoi să nu mai vorbesc de multitudinea de biciclete. Oraşul forfoteşte de viaţă chiar şi sîmbăta. Poate că Viena mi s-a părut puţin cam prea aglomerată cu o reţea de străzi cam haotică. Ei, cred că va trebui să mai merg pe acolo înainte să mă pot pronunţa definitv. În cîteva cuvinte, pot să spun că această ieşire pînă în capitala vecină a fost o experienţă interesantă.


You'll find the audio here.


Cuvinte noi Vocabulary

capitală europeanăEuropean capital
sfîrşitul săptămînii - weekend
trecut (masculine), trecută (feminine) – last, past
pentru prima dată în viaţa meafor the first time in my life
am pornitwe set off
dis-de-dimineaţăearly in the morning
autocarcoach
vreme weather
mai degrabărather
posomorît(ă)gloomy
tîrziulate
a picuratto drip
plin de aşteptărifull of expectations
excursie - trip
m-a surprinstook me by surprise
cohortă (singular), cohorte (plural) – huge crowds
am fost surprinsI was surprised
aer – (here) mien, look
simpaticnice
la prima vedereat first sight
puţinslightly, a tad
subiectiv - subjective
dat fiind căgiven the fact that
să nu mai vorbesc de not to mention
multitudinemultitude
bicicletă bicycle
oraş the city
a forfotito bustle
aglomerat(ă)crowded
reţea de străzia network of streets
haoticchaotic
în cîteva cuvintein a nutshell
ieşireouting
ei - (interjection) Well ...
vecin(ă)neighbouring
experienţă interesantă an interesting experience

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.