Who's here

Friday, August 26, 2011

Chineza pentru incepatori


星期日,A在北京饭店门口遇见了一位老朋友。
A: 你好。你是什么时候来中国的。
B: 我是上月二十七五号来的。在上海住了一个星期,是前天到的北京。
A: 你是坐飞机从上海来的吗?
B: 不是坐飞机来的。,是坐火车来的。
A: 你是一个人来的吗?
B: 不是,我是跟一个代表团一起来的。我是代表团的翻译。
A: 你大学已经毕业了吗?
B: 是的。我是今年夏天毕业的。现在在一个科学研究所工作。
A: 你们的代表团准备在中国住多长时间?
B: 代表团团长说,大概要住一个月。北京正在举行一个国际展览会。参加这个展览会的代表团是从各个国家来的。会上要进行科学讨论,我们的团长还准备了一篇学术报告。
A: 你们的代表团就住在北京饭店吗?
B: 对。我的房间是123号。到我房间里去坐坐吧,喝杯茶。我还要请你介绍介绍北京的情况呢!
A: 我是跟学校的一位同学一起来的,他还在里边等我。我先去告诉他一下,再去找你。
B: 好吧!我在房间里等你。

Monday, August 22, 2011

Beginner Romanian - Cum te cheama? (Hi, what is your name?)


A: Cum te cheamă? 
B: Bună! Pe mine mă cheamă Alexandra!
A: Tu de unde eşti?
B: Sunt din Oradea!
A: Cîţi ani ai şi cu ce te ocupi?
B: Am 37 de ani şi sunt profesoară de limbi străine.


(/Unde lucrezi? Care este locul tău de muncă? Ce profesie ai? Ce eşti de meserie?)
Salut! Numele meu este Ilie! Eu sunt clujean de origine, dar acum trăiesc în Mediaş. Din păcate, nu am un loc de muncă. Sun şomer.
Salut tuturor! Eu sunt Vasile! Şi eu sînt din judeţul Cluj, iar acum locuiesc în Oradea. Sunt pensionar. Înainte am lucrat ca tehnician la Uzina electrică din Oradea.

Cum vă numiţi?

Mă numesc Andrei Popescu. Sunt din Timişoara! Sunt de profesie ziarist. O perioadă am lucrat însă ca şi inginer mecanic.

Beginner Romanian - Cat este ceasul? (What time is it?)


Ce oră este?

Dialogul 1

A: Îmi spuneţi, vă rog, cît e ceasul?
B: O clipă. Este ora unsprezece şi trei minute.

Dialogul 2

A: Îmi spui te rog cît este ora?
B: Da, desigur. Este şapte fără un sfert.

Dialogul 3

A: Ce oră este acum?
B: Este ora patru fix.

Dialogul 4

A: Ştii cumva cît e ceasul?
B: Nu am ceas, dar cred că este trecut de ora două.

Dialogul 5

A: Cît e ora?
B: E şi douăşcinci.

Dialogul 6

A: La ce oră pleci acasă?
B: La ora şase jumate.

Dialogul 7

A: Cînd trebuie să te întîlneşti cu Pavel?
B: La şi douăzeci.

English Translation

Dialogue 1

A: Could you tell me the time, please?
B: Just a moment. It’s three minutes past eleven.

Dialogue 2

A: Could you, please, tell me the time?
B: Yeah, sure. It’s a quarter to seven.

Dialogue 3

A: What time is it now?
B: It’s four o’clock sharp.

Dialogue 4

A: Do you happen to know what time it is?
B: I don’t have a watch, but I think it’s already two o’clock.

Dialogue 5

A: What’s the time?
B: It’s twenty five minutes past the hour.

Dialogue 6

A: What time are you going home?
B: At half past six.

Dialogue 7

A: When do you have to meet Pavel?
B: At twenty past.

The first dialogue is typical for a formal situation. When we ask the time, the polite way is by saying: Îmi spuneţi, vă rog, cît e ceasul? Could you please tell me what time it is? In this question, „ceasul” (hour), a word of Slavic origin, is interchangeable with „ora” (hour), a word of Latin origin.[1] The rest of the dialogues are all in informal Romanian.
When we tell the time in Romanian, the following basic pattern is used: Este ora ... .
Here are some examples:
Este ora unu. It’s one o’clock.
Este ora două. It’s two o’clock.
Este ora cinci. It’s five o’clock.
Is it is past the hour, in Romanian we say:
Este ora ... şi ... minute. In Romanian we say the hour first, then the minutes. Literally, it sounds like: It’s ... o’clock and ... minutes. Here are some examples:
Este ora trei şi cinci minute. It’s 5 past 3.
Este ora şapte şi un sfert. It’s a quarter past seven.
Este ora opt şi douăzeci şi două de minute. It’s 22 minutes past 8.
„Ora” can be omitted. „Minute” can also be omitted if the minutes are dividable by 5 (as in dialogue 5 and 7), thus we have:
Este ora ... şi ... .
Here are some examples:
Este patru şi zece. It’s ten past four.
Este şapte şi douăzeci. It’s twenty past seven.
A further contraction is also possible:
Este opt douăşcinci. Just like in English: It’s 08:25.
If the time is 30 minutes +, such as in 08:35, in Romanian we say Este ora nouă fără douăşcinci, which can be translated literally as: It’s nine o’clock without 25 minutes. In standard English: It’s 25 minutes to 9.

[1] The two words are interchangeable in the question only, not in the answer.