Who's here

Thursday, October 28, 2010

Substantivul in limba chineza - The Noun in Chinese

Substantivul (名词)

Definiţie (定义):
Substantivul este parte de vorbire care denumeşte obiectele (fiinţe, plante, lucruri, însuşiri, acţiuni, noţiuni, abstracţii etc.)

Substantivul în limba chineză are următoarele trăsături gramaticale (语法特点):
1. De obicei substantivul poate fi precedat de un compus numeral-partitiv.
e.g.: 一本书 三副眼镜
2. Unele substantive monosilabice pot fi dublate, având astfel sensul de „fiecare”.
e.g.: 家家 年年 月月 天天 人人
3. Pentru a exprima pluralul substantivelor care denumesc fiinţe se adaugă sufixul „们”după substantiv.
e.g.: 学生们 老师们 朋友们 女士们 先生们
Dacă substantivul este însoţit de un partitiv sau un cuvânt ori expresie ce indică o cantitate sau un număr, sufixul 们 nu se foloseşte:
很多人来了。 很多人们来了。
这里有五十个演员。 这里有五十多个演员们。
Idea de plural poate fi sugerată şi cu ajutorul unor cuvinte sau expresii precum 都,所有的:
学生都来了。 都 indică faptul că 学生este un substantiv plural.
所有的书都放在书架上了。 所有的 indică faptul că 书 este un substantiv plural.
4. Unele substantive sînt compuse dintr-un substantiv/ verb şi sufixele: 子, 儿, 头, 者, 员, 家, 民, 人, 士, 师, 学, 性, 度, 法 etc. Acest tip de substantive este cel mai des întîlnit.
Ele exprimă fiinţe sau oameni, e.g.:
车子 桌子 帽子 鼻子 尺子 盒子
指头 木头 势头 石头 馒头 砖头
碗儿 花儿 包儿 盘儿 袋儿 画儿
学者 记者 消费者 工商业者
会员 学员 伤员 打字员 船员
专家 医学家 艺术家 歌唱家 科学家 船家
农民 渔民 牧民 船民
工人 商人 猎人 男人 女人
女士 绅士 护士 博士 战士 医士
教师 药剂师 工程师 琴师 医师
sau idei abstracte, e.g.:
硬度 速度 深度 温度 尺度
想法 用法 做法 说法 看法
科学性 规律性 人民性 艺术性 物理学 历史学
文学 生物学 医学 逻辑学
年头 念头 想头 听头 看头 吃头 尺头 劲头
5. Două cuvinte cu sens contrar pot forma un substantiv:
大+小 (mare+mic) = 大小mărime
肥瘦 长短 深浅 好坏 左右
6. Un substantiv şi un partitiv pot forma un substantiv compus:
人员 军队 马匹 布匹 兵员 人口 船只
personal trupă atelaj mărfuri soldaţi populaţie pînză
7. Substantivul nu poate fi determinat de un adverb.
Funcţiile gramaticale (语法功能) ale substantivului în propoziţie:
Subiect (主语):
e.g. 哥哥是学生。
花开了。
李华到北京来了。
Predicat (谓语):
e.g. 今天星期一。
Trebuie ştiut că numărul substantivelor ce pot fi folosite în funcţia de predicat este limitat. Acest tip de predicat, tipic limbajului vorbit, nu are formă negativă, el indicînd în majoritatea cazurilor locul naşterii, timpul, forma, stilul etc.:
我北京人。
今天国庆节。
明天我生日。
今天阴天。
这个饭馆四川风味。
Complement (宾语):
e.g. 我吃饭。
大家都看过这个电影。
我很愿意李华来。
人们沿着小河往前走。
Atribut (定语):
e.g. 我喜欢中国功夫。
Substantivul este deseori folosit împreună cu particula structurală 的. În astfel de situaţii, substantivul indică
a. posesia:
e.g. 公园的花儿 中国的学生 学校的运动场
b. caracterul, natura sau structura unui obiect sau idei:
e.g. 关键性的措施 社会主义的中国
Există multe cazuri în care un substantiv este determinat de un alt substantiv, iar acest substantiv nu este însoţit de particula 的. Asta se întîmplă pentru că în nu este nevoie în aceste situaţii de această particulă 的.
a. substantivul determinant indică materialul din care este confecţionat un obiect:
e.g. 玻璃茶杯 石头凳子 塑料模型 布鞋
b. substantivul determinant indică destinaţia unui obiect:
e.g. 稻田 飞机场 水果店
c. substantivul determinant califică un obiect sau o idee, el fiind poziţionat înaintea substabtivului pe care îl determină:
e.g. 国际问题 哲学杂志 家庭用具
În unele cazuri, adăugarea particulei 的 indică apartenenţa:
e.g. 这是热带植物。
Folosirea substantivului determinant indică natura substantivului determinat:
e.g. 热带的植物很多。

Notă privind exprimare genului în limba chineză:
În limba chineză genul (性别) se exprimă în următoarele două feluri.
a. punînd „男”, „女” înaintea substantivelor care denotă fiinţe umane. E.g.: 男人,女学生.
b. Pentru a arăta genul animalelor, înaintea substantivelor se folosesc cuvintele „公”, „母”, „雌”, „雄”.
E.g. 公鸡/ 母鸡
公牛/ 母牛
雌花/ 雄花
Genul feminin se exprimă prin adăugarea substantivului 女 înaintea substantivelor cu sens neutru.
女工 女职员 女演员 女英雄 女流
Prefixul „草” se adaugă în unele cazuri pentru a indica genul feminin:
草马 草鸡
Numărul plural (复数) este exprimat de sufixul 们. Dacă substantivul este precedat de un numeral sau un adverb ce face referire la număr, în astfel de cazuri sufixul 们 este omis.
学生们 老师们
三个学生 很多老师
Alte caracteristici ale substantivului:
a. între substantiv şi numeral sau pronumeşe demonstrativ mereu se interpune un partitiv:
一把椅子 两张纸 这所房子 那个人 三里路
b. în propoziţie substantivul nu este niciodată urmat de particula 了:
报纸了 书店了
c. substantivul nu poate fi precedat de un adverb, astfel nu putem spune “也书买了”,“都学生来了”Altfel stau lucrurile în cazul unui substantiv care face parte dintr-o locuţiune predicativă:
她一坐飞机就头晕。
d. substantivul nu poate fi negat cu adverbul 不:
e. în genere, substantivul nu poate fi dublat, majoritatea substantivelor care se pretează la acest procedeu indică o relaţie în cadrul familiei:
妈妈,爸爸,哥哥,弟弟,姐姐,妹妹
Substantivele temporale, de poziţie şi de loc:
Pe lîngă funcţiile substantivului amintite mai sus, unele substantive temporale precum 今天,明年,上午,以前,现在pot fi poziţionate înainte unui verb, îndeplinind funcţia de complement circumstanţial de timp:
我以前来找过他。
王芳明年来中国。
Iată cîteva din substantivele de poziţie simple: 上,下,里,外,前,后,左,右,东,西,北,中etc.
Următoarele sînt substantive de poziţie compuse: 上边,下边,里边,外边,前边,后边,右边,东边,南边,西边,北边,中间 etc. În locuţiunile amintit 边 poate fi înlocuit cu 面 sau 头 fără ca sensul să sufere vreo modificare: 上面,上头,下边,下头,前面,前头,里面,里头 etc.
În genere, un substantiv de poziţie simplu este folosit împreună cu un alt substantiv: 窗前,屋后,城东,左手. În astfel de situaţii, substantivul are funcţia de substantiv circumstanţial:
我上边说的是我个人的意见。
西面我们有种了许多枣树。
De reţinut faptul că 里边nu se foloseşte după o denumire geografică:
他们在中国学习。 他们在中国里边学习。
上海有很多大工厂。 上海里边有很多大工厂。
Folosirea locuţiunii 里边 este facultativă dacă 在 este urmat de un substantiv care denumeşte o clădire, o instituşie sau o organizaţie:
他们在工厂(里边)工作。
我在电影院(里边)遇见了他。
Unele denumiri geografice pot fi folosite ca şi complemente circumstanţiale de loc:
咱们上海见。
Substantivele de poziţie şi de loc se folosesc doar după prepoziţiile 在,从,到:
王芳站在后边。
你从日本来吗?
他到宿舍去。
Un substantiv obişnuit nu poate fi niciodată folosit singur pentru a indica poziţia. Este mereu necesară şi folosirea unui substantiv de poziţie sau a unor locuţiuni precum 这儿,那儿 după unele substantive precedate de prepoziţiile 在,从,到:
王芳站在黑板前边。
你从你朋友哪儿来吗?
请他到老师这儿来一下。

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.