Who's here

Friday, December 24, 2010

Beginner Romanian - Sa fiti buni (May you be kind)


Urări de Crăciun  
 
Să fiţi buni! Să fiţi frumoşi! Să fiţi mai generoşi! 
Să fiţi mai răbdători! Să lăsaţi tristeţea deoparte! 
Să vă bucuraţi de dragostea familiei! 
Să fiţi mai iubitori cu toţi cei din jur!
 
Scrisoarea fiului rătăcitor 
 
Mamă, stai lîngă fereastră şi te uiţi căutînd în depărtare 
întoarcerea fiului tău plecat printre străini. 
Afară vîntul şuieră ameninţător. Încăperea nu este foarte caldă, 
dar în tine arde focul dragostei de mamă. 
Mamă, iartă-mă că nu am putut să fiu alături de tine în acest ajun de Crăciun! 
Dar cu inima sînt alături de tine! 
Fiul tău care te iubeşte
 
 Christmas Wishes 
 
May you be kind! May you be beautiful!
 May you be more generous! May you be more patient! 
May you forget all your sadness! May you be more understanding! 
May you rejoice with the love of your family! 
May you be more loving of all those around you!
 
Letter of the prodigal son
 
Mother, there you are sitting by the window looking in the distance for your son ... 
 
Cuvinte noi - New Words
bunkind 
frumosbeautiful 
generos - generous
răbdătorpatient 
a lăsa deoparteto leave aside
tristeţesadness  
a se bucura deto enjoy 
iubitorloving  
din juraround 
fereastră window 
a se uitato look
a căuta to search
depărtaredistance 
întoarcerecomeback
printre străiniamong strangers
afarăouside 
vîntwind 
a şuierato whistle
ameninţătormenacing 
încăpereroom 
a arde – to burn 
foc – fire 
dragoste de mamămotherly love
iartă-măforgive me!
alături beside 
 
 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.