Who's here

Monday, May 9, 2011

Radicalii si limba chineza - Partea 1

Radicalii şi câmpul semantic al caracterelor
După cum aminteam, caracterele fono-semantice (cunoscute şi drept compuşi radical-fonem) reprezintă 82 % din totalul caracterelor. Aşa cum sugerează însuşi numele, caraterelor fono-semantice sunt alcătuite din două elemente. 声旁shēngpáng, componentul fonetic (vezi vinieta despre caracterele fono-semantice 像声字) indică cu oarecare precizie pronunţia, iar义旁 yìpáng, componentul semantic(部首bùshǒu radicalul), face referire cu aproximaţie la sensul caracterului. Este bine să conştientizăm acest aspect legat de componenţa unui caracter, deoarece el ne facilitează memorarea caracterelor.

人 – poziţia în caracter: partea de sus; câmp semantic: omul şi activităţile sale; exemple: 会huì a şti, 众 zhòng mulţime

亻 – poziţia în caracter: stânga; câmp semantic: omul şi activităţile sale; exemple: 作zuò a face, 仕 shì a lucra ca şi birocrat, 位 wèi persoană, 修 xiū a repara, 休 xiū a se odihni

八 – poziţia în caracter; câmp semantic: a separa sau a combina; exemple: 半 bàn jumătate, 分 fēn parte, 兰 lán balustradă, 公gōng comun

刂 – poziţia în caracter: dreapta; câmp semantic: cuţit, tăiere; exemple: 剑jiàn sabie, 割gē a curăţa cu un cuţit, 判pàn a judeca imparţial (a tăia pe la mijloc), 刑xíng a tăia, 刻 kè daltă, a sculpta

讠 – poziţia în caracter: stânga; câmp semantic: vorbire; exemple: 说 shuō a spune, 话huà vorbire, 诗 shī poezie, 读 dú a citi, 谈 tán a discuta

阝 – poziţia în caracter: stânga; câmp semantic: deal, movilă; exemple: 阴 yīn întunecat, 阳 yáng soare, 附 fù vecin, 陆 lù continent, 限 xiàn limită

厂 hàn– poziţia în caracter stânga, sus; câmp semantic: locaţie, clădire; exemple: 厅 tīng cantină, 厨 chú popotă, 厦 shà vilă, 厕 cè toaletă

[etimologie] un mal tăiat:

彳 – poziţia în caracter: partea de sus; câmp semantic: a merge pe jos; exemple: 行 xing a umbla, 徘徊 páihuái a merge în sus şi în jos, 街 jiē drum, 往 wǎng a se deplasa în direcţia

口 – poziţia în caracter: oriunde; câmp semantic: gură; exemple: 吃 chīa mânca, 咬 yǎo a muşca, 骂 mà a înjura, 吼 hǒu răget, 吻 wěn a săruta

囗 – poziţia în caracter: cadru; câmp semantic: teritoriu, suprafaţă; exemple: 园 yuán parc, 围 wéi ţarc, 国 guó ţară, 图 tú hartă, 圈quān cocină

女 – poziţia în caracter: frecvent în partea stângă; câmp semantic: femeie; exemple: 妈 mā mamă, 奴nú sclavă, 婚 hūn a se căsători, 嫁 jià a se mărita, 妇

忄shù – poziţia în caracter: stânga; câmp semantic: inimă, sentimente; exemple: 情 qíng sentimente, 怀huái a nutri, 怕 pà a-i fi frică, 恨 hèn a urâ, 惊 jīng teamă

心xīn – poziţia în caracter: partea de jos; câmp semantic: inimă, emoţii; exemple: 恐 kǒng groază, 恋 liàn iubire, 感 gǎn sentiment, 想 xiǎng a gândi, 悲 bēi trist

辶zǒu – poziţia în caracter; câmp semantic: picior, mers; exemple: 达 dá a ajunge, 运 yùn a transporta, 远 yuǎn departe, 进 jìn a intra

土tǔ – poziţia în caracter: stânga sau partea de jos; câmp semantic: pământ; exemple: 尘 chén praf, 地 dì pământ, 场 chǎng piaţă, 坝 bà dig, 坟 fén mormânt

氵sān – poziţia în caracter: stânga; câmp semantic: apă, lichid, râu; exemple: 湖 hú lac, 江 jiāng fluviu, 河 hé râu, 油yóu ulei, 泪 lèi lacrimă

水shuǐ – poziţia în caracter: jos; câmp semantic: apă, lichid, râu; exemple: 浆jiāng sirop; a scrobi, 尿 niào a urina, 泉 quán izvor

艹cǎo – poziţia în caracter: partea de sus; câmp semantic: plante; exemple: 草 cǎo iarbă, 药 yào medicament, 苹 píng măr, 葱 cōng ceapă, 蒜 suàn usturoi

门 – poziţia în caracter; cadru; câmp semantic: uşă; exemple: 闭 bì a închide, 闸 zhá ecluză, 闺 guī iatac, 阂hé izolat, 阁 gé pavilion

扌 – poziţia în caracter: stânga; câmp semantic: mâna şi acţiunile sale; exemple: 打 dǎ a lovi, 扛 káng a căra pe umeri, 扫 sǎo a mătura, 扬 yáng a ridica, 拾 shí a ridica de jos

宀 – poziţia în caracter: partea de sus; câmp semantic: acoperiş; exemple: 家 jiā casă, 宿 xiǔ dormitor, 室 shì încăpere, 安 ān liniştit, 宫gōng palat

水 – poziţia în caracter: partea de jos; câmp semantic: apă; exemple: 尿 niào urină, 泉 quán izvor, 浆 jiāng gem, 泵 bèng pompă cu apă

灬 – poziţia în caracter: partea de jos; câmp semantic: foc, căldură; exemple: 热 rè fierbinte, 烹 pēng a fierbe, a găti, 煮 zhǔ a fierbe, a găti, 焦 jiāo a prăji, 蒸 zhēng a se evapora

火 – poziţia în caracter: partea de jos, stânga; câmp semantic: foc, căldură; exemple: 烟yān fum, 炎yán inflamaţie, 炉 lú sobă, 烫 tàng opărit, 烤 kǎo a frige

日 – poziţia în caracter: stânga, partea de sus; câmp semantic: soare; exemple: 旦 dàn , 早 zǎo dimineaţă, 明 míng luminos, 暗 àn întuneric, 署 shǔ vară

王 – poziţia în caracter: stânga, partea de jos; câmp semantic: articole din jad; exemple: 珊 shān coral, 玺 xǐ sigiliu imperial, 琼qióng jad de culoare roşie, 璧 bì o bucată rotundă de jad, 珠 zhū perlă

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.