Who's here

Wednesday, August 18, 2010

Romanian Class Advanced 001

Romanian Text
O zi obişnuită din viaţa mea
De obicei mă trezesc pe la ora 7. Mai stau întins în pat o jumătate de oră. Mă scol la ora 7:30 şi o jumate de oră mai târziu plec la serviciu. În bucătăria firmei îmi pregătesc micul dejun. Rareori lipseşte cafeluţa. În jurul prînzului, adică pe la ora 12, pornesc în oraş unde dau o raită prin anticariate şi librării, apoi mă opresc la universitate unde îmi verific poşta electronică şi citesc ştirile on-line. În fiecare zi de lucru, cursurile de limbi străine le ţin după ora 17. Seara, după ore, fac o plimbare prin parc. Atmosfera capitalei ungare din amurg este aproape mirifică. Seara, sosesc acasă după orele 20. Servim cina destul de tîrziu, dar ne-am obişnuit cu asta. Aproape în fiecare seară ne uităm la un film. Înainte de a stinge luminile, întinşi în pat, citim o carte. Foarte repede mă copleşeşte somnul, iar în cele din urmă adorm. Niciodată nu mă culc înainte de miezul nopţii.

English Translation
A Typical Day in My Life
I usually wake up at 7 o’clock. I still lie in bed for half an hour. I get up at 7:30 and then, half an hour later I leave for work. I prepare my breakfast in the kitchenette of hour company. I seldom miss out on a cup of coffee. Around noon (/lunch time), that is at 12 o’clock, I go into the city. I drop by some second-hand bookshops, then I stop at the university where I check my e-mail and read the latest news on-line. Every working day I teach language classes after 5 pm. In the evening, after class, I go for a walk in the park. The atmosphere in the Hungarian capital at dusk is almost enchanting. I get home in the evening after 8 pm. We have dinner pretty late, but we have become used to it. Almost every evening I watch an Asian movie. Before switching off the lights, I lie in bed reading a book of some sorts. I quickly become overwhelmed by sleep, and I finally fall asleep. I never go to bed before midnight.

New Vocabulary
de obicei – usually
a se trezi – reflexive verb wake up (mă trezesc, te trezeşti, se trezeşte, ne trezim, vă treziţi, se trezesc)
la ora ... – at ... o’clock (pe la ora – at about ... o’clock)
a sta întins – lie down
pat (-ul) pl. paturi – bed
o jumătate de oră – (a) half an hour
a se scula – reflexive verb get up (mă scol, te scoli, se scoală, ne sculăm, vă sculaţi, se scoală)
a pleca – go, leave (eu plec, tu pleci, el/ea pleacă, noi plecăm, voi plecaţi, ei/ ele pleacă)
a pleca la serviciu – go to work (seviciu-l – job)
a pregăti – to prepare (a îşi pregăti a-şi pregăti prepare for oneself: îmi pregătesc, îţi pregăteşti, îşi pregăteşte, ne pregătim, vă pregătiţi, îşi pregătesc)
micul dejun – breakfast (gustarea de ora 10 – 10 o’clock snack/brunch, prînz - lunch, cină – dinner/supper)
rareori – seldom
a lipsi – miss, lack (eu lipsesc, tu lipseşti, el/ea lipseşte, noi lipsim, voi lipsiţi, ei/ele lipsesc)
cafea – coffee (cafeluţă – the coffee I have grown fond of drinking) In Romanian, diminutivies often are used as terms of endearment. When describing matter, coffee acts as an uncountable noun. When we refer to a number of cups of coffee we drink, it’s ok to use cafele, the plural form.)
deseori – often (the exact opposite of rareori)
a porni – start, turn on: the lights, PC, etc. (eu pornesc, tu porneşti, el/ea porneşte, noi pornim, voi porniţi, ei/ele pornesc)
a face exerciţii – do exercises (eu fac, tu faci, el/ea face, noi facem, voi faceţi, ei/ele fac exerciţii)
limba coreeană – the Korean language
a se uita – reflexive verb watch ( eu mă uit, tu te uiţi, el/ea se uită, noi ne uităm, voi vă uitaţi, ei/ele se uită) When we say that we look at something, or we watch something, in Romanian we normally add the preposition la after the verb: Mă uit la televizor. I am watching TV.)
film (-ul) pl. filme – film
serial (-ul) pl seriale –film series
în jurul – around (în jurul prînzului – around lunch time)
adică – that is to say
pe la ora 12 – twelvish (around twelve o’clock)
a porni – set off, leave for (eu pornesc, tu porneşti, el/ea porneşte, noi pornim, voi porniţi, ei/ele pornesc)
în oraş – into the city (when used with a verb that indicates movement)
a da o raită – hang around (eu dau, tu dai, el/ea dă, noi dăm, voi daţi, ei/ele dau o raită)
anticariat (-ul) pl. anticariatele – second-hand bookshop
librărie (librăria) pl. librării – bookshop
apoi – then
a se opri – reflexive verb stop (eu mă opresc, tu te opreşti, el/ea se opreşte, noi ne oprim, voi vă opriţi, ei/ele se opresc)
a verifica (compare with a-şi pregăti) – check (eu îmi verific, tu îţi verifici, el/ea îşi verifică, noi ne verificăm, voi vă verificaţi, ei/ele îşi verifică)
a citi – read (eu citesc, tu citeşti, el/ea citeşte, noi citim, voi citiţi, ei/ele citesc)
ştire (-a), pl. ştiri – news
din cînd în cînd – from time to time
a descărca – unload; in IT language the word refers to downloading (eu descarc, tu descarci, el/ea descarcă, noi descărcăm, voi descărcaţi, ei/ele descarcă)
unii, unele – indefinite pronoun some
document (-ul), documente – document
pe care – relative pronoun which
a folosi – use (eu folosesc, tu foloseşti, el/ea foloseşte, noi folosim, voi folosiţi, ei/ele folosesc)
limbă (limba), pl. limbi – language
străin, străină, străini, străine – foreign
la orele de limbi străine – in the foreign language class
fiecare – each
în fiecare zi –every day, each day
zi de lucru – working day
curs (-ul) cursuri – course
a ţine – keep, hold (eu ţin, tu ţii, el/ea ţine, noi ţinem, voi ţineţi, ei/ele ţin)
după ore – after class
a face – do, make (eu fac, tu faci, el/ea face, noi facem, voi faceţi, ei/ele fac)
a face o plimbare – go for a walk. Can also be substituted with the reflexive verb a se plimba (eu mă plimb, tu te plimbi, el/ea se plimbă, noi ne plimbăm, voi vă plimbaţi, ei/ele se plimbă).
parc (-ul) parcuri – park
atmosferă (atmosfera) atmosfere - atmosphere
capitală (capitala) capitale – capital city
amurg (-ul) amurguri – dusk
mirific - enchanting
seară (seara) seri – evening
a sosi – arrive (eu sosesc, tu soseşti, el/ea soseşte, noi sosim, voi sosiţi, ei/ele sosesc)
a servi – to serve (eu servesc, tu serveşti, el/ea serveşte, noi servim, voi serviţi, ei/ele servesc)
destul – enough
tîrziu – late
a se obişnui – reflexive verb get used to (mă obişnuiesc, te obişnuieşti, el/ ea se obişnuieşte, ne obişnuim, vă obişnuiţi, se obişnuiesc)
înainte de – before
lumină (lumina) lumini – light
carte (-a) cărţi – book
foarte – very
repede – quickly
a copleşi – overwhelm (eu copleşesc, tu copleşeşti, el/ea copleşeşte, noi copleşim, voi copleşiţi, ei/ele copleşesc)
somn (-ul) somnuri– sleep
în cele din urmă – at long last
a dormi – sleep (eu dorm, tu dormi, el/ea doarme, noi dormim, voi dormiţi, ei/ele dorm)
niciodată – never
a se culca – reflexive verb go to bed (mă culc, te culci, se culcă, ne culcăm, vă culcaţi, se culcă)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.