Who's here

Monday, September 20, 2010

Beginner Hungarian - Busszal (By Bus)

IF YOU DOWNLOAD THIS LESSON OR ANY OF THE AUDIO FILES, DO NOT FORGET TO SAY THANK YOU IN THE COMMENTS SECTION.


Busszal
A: Kérem, hol lehet jegyet venni?
B: A főbejárat mellett.
A: Mennyibe kerül egy jegy?
B: Egy jegy háromszáznegyven forintba kerül.
A: Hol lehet a buszra felszálni?
B: A főbejárattól, jobbra.
A: Milyen időközönként közlekedik?
B: Tiz percenként.
A: Ez a busz megy a Nyugatipályaudvar felé?
B: Igen.
A: Át kell szállnom?
B: Öt megállót kell mennie, átmegy a hídon, és már ott is van.
(Jön az elenőr.)
A: Kérem a jegyeket!
B: Íme a havibérletem.
(A busz megáll.)
A: Ne tolakodjon!
B: Le akarok szállni!


English Translation
Taking the bus
A: Excuse me, where can I buy tickets?
B: Near the main entrance.
A: How much does a ticket cost?
B: One ticket costs 340 forints.
A: Where is the bus platform?
B: To the right of the mainentrance.
A: How often does the bus arrive?
B: Every ten minutes.
A: Does this bus go to the Western Railway Station?
B: Yes, it does.
A: Do I have to transfer?
B: We must go 5 stops, then cross the bridge, and you’re there.
(The ticket inspector is coming.)
A: May I see your ticket please?
B: Here is my monthly transportation pass.
(The bus stops.)
A: Don’t jostle.
B: I want to get off here.


Új szavak New Words 生词
busz - bus
lehetit is possible
jegy - ticket
venni - to buy
főbejáratmain entrance
mellett near, beside
mennyibe kerülhow much is the cost of...?
felszállto get on a means of transportation
jobbra to the right
közlekedik(here, about buses) to go to
percenkéntby … minutes
Nyugatipályaudvar feléin the direction of the Western Railway Station
átszáll - transfer
megállóbus stop
átmegyto go over
elenörticket-inspector
havibérletmonthly ticket
megállto stop
tolakodnito jostle
leszállto get off

Nyelvtani és kulturális megjegyzések
Grammar and cultural notes
1.
Mennyibe kerül …?
This expression is used when we want to ask the price of something. In the answer we say the sum and after the word forint we add the ending –ba. Examples:
A színházjegy kétezerháromszáz forintba kerül.
The theater ticket costs 2300 forints.
A szótár ezerhatszáz forintba kerül.
The dictionary costs 1600 forints.
2.
… felé
This word indicates movement in a certain direction. Examples
A színház felé towards the theater
Az álatkert felétowards the zoo
haza feléhomeward
3.
felszáll
Hungarian is teeming with verbs that have a separable initial segment: felszáll (get on), leszáll (get off), átszáll (transfer), megáll (stop)
4.
percenként
The –ként suffix at the end of words indicating time expresses frequency. Examples: percentként (every minute), oránként (every hour), naponként (every day), hetenként (every week/ once a week)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.