Who's here

Wednesday, September 22, 2010

Beginner Hungarian – Köszönetnyílvánítás – Expressing Gratitude 表示感谢

IF YOU DOWNLOAD THIS LESSON OR ANY OF THE AUDIO FILES, DO NOT FORGET TO SAY THANK YOU IN THE COMMENTS SECTION.


Köszönöm! Thank you! 谢谢你!
Köszi! Thanks! (Used among friends) 谢谢!
Nagyon köszönöm!Thank you very much! 非常感谢你。
Szívből köszönöm!My heartfelt thanks! 谨向你表示深深的感谢!
Ezer köszönet!Many thanks! (literally: A thousand thanks!) 千恩万谢!
Igazán köszönöm. I am truly grateful! 我真是非常感谢
Kérem, engedje meg, hogy megköszönjem!Please, allow me to express my gratitude! 谨向你表示诚挚的谢意!
Hadd köszönjem meg!Allow me to thank you! 请允许我表示感谢!
Nem is tudom, hogyan köszönjem meg önnek!I don’t know how to thank you! 真不知道怎么感谢你才好!
Nagyon köszönöm, hogy gondolt rám.Thanks for thinking of me. 你真是想的太周到了
Köszönöm a jó szándékát!Thank you for your good intentions! 感谢你的好意!
Köszönöm a segítségét!Thanks for your help. 感谢你的帮助!
Köszönöm a jó tanácsát!Thank you for your advice. 感谢你的劝告
Köszönöm, hogy fogadott! Thanks for seeing me. 感谢你对我的接待!
Köszönöm, hogy törődik velem.Thanks for looking after me! 谢谢你的关心。
Nem tudom, mi lenne velem az ön segítsége nélkül.I don’t know what would become of me without your help! 没有你的帮助我真不知道怎么办。
Ön nagyon kedves! You are very kind! 你太好了。
Ön igazán nagyon rendes. You are truly very kind! 你真是太好了
Szívesen!You are welcome! 没什么!
Szóra sem érdemes!Don’t mention it! 不用谢!

You’ll find the audio here 这里可 以听今天的播课

Szavak Words 生词
köszönto thank 感谢
megköszön to thank 感谢
szívbőlfrom the heart 衷心的
igazantruly 真正
engedto allow 允许
haddLet me! (imperative) 让我
gondolthought
szándékintention 目的
segítséghelp 帮助
tanács advice 劝告
fogadto receive 接待
törödikto know 知道
tud Know! (imperative) 你要知道/我告诉你
szó word (singular) 单词
érdemesworthwhile 值得

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.