Who's here

Friday, September 10, 2010

Beginner Hungarian 初级匈文

IF YOU DOWNLOAD THIS LESSON OR ANY OF THE AUDIO FILES, DO NOT FORGET TO SAY THANK YOU IN THE COMMENTS SECTION.

Bemutatkozás: Szia! András vagyok. Magyar férfi vagyok. 40 éves vagyok. Most októberben 41 éves leszek. Nagyváradon születtem. Nyelvtanár vagyok. A feleségem könyvtáros. A neve Mária. A lakásom az ötödik kerületben van.

You can listen to the text here: 这里可以听zhèlikěyǐtīng

English Translation
Self-introduction: Hello! I am Andrew. I am a Hungarian man. I am 40 years old. I will be 41 in October. I was born in Oradea. I am a language teacher. My wife is a librarian. Her name is Mary. My home is in the 5th district.


中文
自我介绍:你好!我叫András(安德拉斯). 我是一个匈牙利的男人。我四十岁。今年十月份我四十一岁。我是在Oradea出生的。我是语言老师。我的妻子在图书馆工作。她的名字叫Maria(玛丽)。我的房子在五区。

NEW WORDS

vagyok – I am 我是
magyar – Hungarian 匈牙利的
férfi – man 男人
éves - …old 。。。岁的
leszek – I will be 我将来 (lenni动词的将来时)
Nagyváradon – in Oradea (Oradea奥拉迪亚, 地名,在罗马尼亚一个城市)
nyelvtanár – language teacher (tanár – teacher) 语言老师
feleség – wife (a feleségem – my wife) 妻子
könyvtáros – librarian 图书馆员
név – name (a neve – her name) 名字
lakás – home: flat (a lakásom – my flat) 住宅,房子
ötödik – the fifth 第五个
kerület – district 市区

Szakmák - Professions 职业

szakács – cook 厨师
villanyszerelő – electrician 电工
tolmács - interpreter翻译
felszolgáló – waiter 服务员
énekes – singer 歌手
mérnök – engineer 工程师
ápolónő – nurse 护士
festő – painter画家
gépész – mechanic 技工
újságíró – journalist 记者
háziasszony – housewife 家庭妇女
építőmunkás – construction worker 建筑工人
rendőr – policeman 警察
tűzoltó - fireman消防队员
könyvelő – accountant 会计
ügyvéd – lawyer 律师
titkár/ titkárnő – secretary 秘书/女秘书
eladó – shop assistant售货员
színész – actor 演员
orvos – doctor 医生/ 大夫

You can listen to the text here: 这里可以听zhèlikěyǐtīng

Substitution exercise
替换练习

1.Mi a szakmád? Mivel foglálkozik a feleséged/ a férjed?
Nyelvtanár vagyok. A feleségem/ a férjem tolmács.
szakács –----------------------------------------újságíró

What is your profession? What does your wife/ husband do?
I am a language teacher. My wife is an interpreter.

你做什么工作?你的妻子/丈夫做什么工作?
我是语言老师。 我的妻子是当翻译的。
2.Mi a szakmád? Mivel foglálkozik a feleséged/ a férjed?
villanyszerelő – –------------------------------ rendőr
3.Mi a szakmád? Mivel foglálkozik a feleséged/ a férjed?
tolmács - –--------------------------------------ügyvéd
4.Mi a szakmád? Mivel foglálkozik a feleséged/ a férjed?
felszolgáló ––----------------------------------- színész
5.Mi a szakmád? Mivel foglálkozik a feleséged/ a férjed?
énekes ––---------------------------------------- orvos
6.Mi a szakmád? Mivel foglálkozik a feleséged/ a férjed?
érnök ––-------------------------------------- háziasszony

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.