Who's here

Thursday, September 16, 2010

Beginner Hungarian - Hany ora?

IF YOU DOWNLOAD THIS LESSON OR ANY OF THE AUDIO FILES, DO NOT FORGET TO SAY THANK YOU IN THE COMMENTS SECTION.

Hány óra van?
1.
A: Bocs, nem tudod hány óra?
B: Nincs órám.
A: Uram, kérem, mondja meg, mennyi az idő?
B: Nyolc óra tizenöt perc.
A: Mennyi?
B: Negyed kilenc.
A: Köszönom.
B: Szívesen.
2.
A: Mennyit mutat az órád?
B: Nyolc óra.
A: Pontosan jár az órád?
B: Az órám késik öt percet.
A: Ezekszerint csak öt perc múlva lesz nyolc óra.
B: Igen.
A: Mikor utazol el Budapestről?
B: Holnap reggel tíz órakor.


You can listen to the lesson here 这里可 以听今天的播课

English Translation
1.
A: Sorry, do you know what time it is?
B: I don’t have a watch.
A: Sir, could you tell me the time, please?
B: It’s 8:15.
A:Could you repeat that?
B: It’a quarter past eight.
A: Thank you.
B: You are welcome.
2.
A: What is the time on your watch?
B: It’s eight o’clock sharp.
A: Does your watch show the time right?
B: My watch is five minutes late.
A: This means it will be eight o’clock only five minutes later.
B: Yes.
A: When are you leaving Budapest?
B: Tomorrow morning at 10.


中文
1.
A: 劳驾,机点了?
B: 我不带受表。
A: 先生,请告诉我现在几点了?
B: 八点十五。
A: 几点了?
B: 八点一刻。
A: 谢谢。
B: 别客气。
2.
A: 现在几点了?
B: 八点整。
A: 你的表准吗?
B: 我的表慢五分钟。.
A: 那么五分钟之后才是八点。
B: 是的。
A: 明天几点里开布达佩斯?
B: 早上十点钟。

Új szavak New Words 生词

hányhow much? 多少? 几…?
órahour 小时
bocs (= bocsánat) – sorry 对不起
nincs there isn’t 没有
UramSir 先生
kéremplease
megmondani to tell 告诉
idő time 时间
percminute 分钟
negyedquarter
köszönomthank you 谢谢
szívesen you are welcome 乐意地
mutatto show 表示
pontosanaccurately 正确
késnito be late 迟到
ezekszerint consequently 所以
csak only 只是
múlvalater 一会儿
elutaznito travel 出发
reggelmorning 早上

Számok ---------Numbers----------数字
1 egy-------------11 tizenegy----------21 huszonegy
2 kettő-----------12 tizenkettő------- 23 huszonhárom
3 három---------- 13 tizenhárom--------30 harminc
4 négy------------14 tizennégy---------40 negyven
5 öt--------------15 tizenöt---------- 50 ötven
6 hat-------------16 tizenhat--------- 60 hatvan
7 hét-------------17 tizenhét--------- 70 hetven
8 nyolc-----------18 tizennyolc------- 80 nyolcvan
9 kilenc----------19 tizenkilenc-------90 kilencven
10 tíz------------------20 húsz--------------100 száz---------------0 nulla

You can listen to the recording here 这里可 以听今天的播课


Hány óra? What’s the time? 几点了?

7:00 Hét óra. – Pontosan hét óra van.
8:03 Nyolc óra három perc van. – Nyolc óra múlt három perccel.
9:10 Kilenc óra tíz perc van most. – Kilenc óra múlt tíz perccel.
10:15 Tíz óra tizenöt (perc) van most. – Most negyed tíz van.
11:25 Tizenegy óra huszonöt perc van. – Öt perc múlva fél tizenkettő.
11:30 Tizenegy óra tíz (perc) van. – Fél tizenkettő van.
12:00 Dél van.
13:00 Tizenhárom óra van. – Egy óra van.
14:35 Tizennégy óra harmincöt perc van. – Fél három mult öt perccel.
16:45 Tizenhat óra negyvenöt perc van most. – Negyed óra múlva öt óra lesz.
17:50 Tizenhét óra ötven perc van most. – Tíz perc múlva hat óra lesz.
20:55 Öt perc múlva kilenc óra lesz.
24:00 Éjfél van.

You can listen to the recording here 这里可 以听今天的播课

1 comment:

  1. Szia Mircea!

    Nagyon nagy oldal!

    THANK YOU!

    Máté

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.